Om Bransjeråd for Fjellsprengning

Rådet skal være ett koordinerende organ for kompetanse, praksis og holdninger til helse, miljø og sikkerhet på alle nivåer innen fjellsprengning slik at dette er tilpasset bransjens behov og normer i forhold til offentlig krav. Rådet koordinerer og utarbeider på vegne av bransjen innspill i saker innen disse fagområdene til DSB. Rådet oppnevner arbeidsgrupper etter behov.

Vedtekter for Bransjerådet for Fjellsprengning

Det skal være bransjens kommunikasjonskanal mot DSB og andre relevante myndigheter, og gjennom aktiv kommunikasjon med alle aktuelle parter og aktører sikre at alle faglige og ideelle interesser knyttet til Fjellsprengning blir ivaretatt på en best mulig måte.

Samarbeidsavtale DSB og BfF 2004

Samarbeidsavtale DSB og BfF 2018

Kontaktperson:
Frode Mosenget Andersen
Spesialrådgiver
Maskinentreprenørenes Forbund

Telefon: 900 14 682
frode.andersen@mef.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *