Publikasjoner

Læringsark

  • De etterfølgende læringsarkene beskriver situasjoner BfF ønsker å sette søkelys på
  • BfF har ikke tatt stilling til årsak i det enkelte tilfellet, sakene er plukket ut fordi de representerer situasjoner som mange kan relatere seg til
  • Hendelsene er hentet inn fra ulike organisasjoner, og BfF har valgt å beholde den opprinnelige versjonen av læringsarket der opphavet kommer tydelig fram
  • BfF har i etterkant av hvert læringsark inkludert noen refleksjonsoppgaver tilpasset ulike interessentgruppene som kan være involvert i denne typen arbeidssituasjon
  • Håpet er at vi kan lære av hverandre, slik at nye ulykker og skader kan unngås
  • Hovedspørsmålet er: «Kunne dette skjedd hos oss? Hvorfor eller hvorfor ikke?» – mye god læring i å diskutere de barrierene man faktisk har opprettet også, så man blir bevisst på hvorfor de er der
  • Hvis du har en hendelse du vil dele, så kan du sende det til sekretariatet for BfF (nff@nff.no)
  • Dette tiltaket støttes av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

20230131 Samling med læringsark

Film

Bransjerådet har så langt laget fire filmer:

Dialog mellom bergsprenger og maskinfører: Lenke til filmen

Naboer og rystelser: Lenke til filmen

Informasjon til naboer og omgivelser: Lenke til filmen

Vaktposter ved bergsprengning: Lenke til filmen

Brosjyrer

221411 BFF Kontursprengning

221411 BFF Dagsprengning

Risikovurderinger

Risikovurdering elektriske maskiner og elektriske tennere

Filmer fra DSB